ΦΕΚ 3127/Β/28.07.2020

  • 28 Ιουλίου 2020

Απόφ. 3122.1-Τ64Β/46747/2020

Ορισμός Αποφαινομένων Οργάνων για την εκτέλεση του έργου : «Ολοκλήρωση - βελτίωση λιμένα αλιευτικών σκαφών Νέου Μαρμαρά Δήμου Σιθωνίας».(4)

Επιστροφή