ΦΕΚ 428/Δ/24.07.2020

  • 25 Ιουλίου 2020

Απόφ. 141751

Τροποποίηση σχεδίου πόλης στo O.T. 135 στην περιοχή «Κέντρο», επί της οδού Κανούτα, με αλλαγή χρήσης στο χώρο με υφιστάμενο χαρακτηρισμό «Κέντρο Πολιτιστικών και Εμπορικών Δραστηριοτήτων», σε νέο χαρακτηρισμό ως «Χώρος Στάθμευσης - Σταθμός Οχημάτων».(2)

Επιστροφή