ΦΕΚ 3094/Β/24.07.2020

  • 25 Ιουλίου 2020

Απόφ. 104/16/09.07.2020

Κατάργηση του Έμμισθου Υποθηκοφυλακείου Ναυπλίου - Σύσταση Υποκαταστήματος Ναυπλίου στο Κτηματολογικό Γραφείο Πελοποννήσου του N.Π.Δ.Δ. Ελληνικό Κτηματολόγιο.(6)

Επιστροφή