ΦΕΚ 429/Δ/24.07.2020

  • 24 Ιουλίου 2020

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΔΧΩ ΡΣ/65556/766

Χαρακτηρισμός και οριοθέτηση θαλάσσιας περιοχής και του αντίστοιχου πυθμένα στα διοικητικά όρια στη θέση «Ομπρός Γιαλός» Δημοτικής Ενότητας Βάμου, Δήμου Αποκόρωνα, Περιφερειακής Ενότητας Χανίων ως Καταδυτικού Πάρκου.(1)

Επιστροφή