ΦΕΚ 426/Δ/23.07.2020

  • 24 Ιουλίου 2020

Απόφ. 72630

Αναγνώριση αγροτικής οδού για τη μεταφορά αγροτικών προϊόντων, σε εκτός σχεδίου περιοχή της Τ.Κ. Γαλατινής της Δ.Ε. Ασκίου του Δήμου Βοΐου της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.(3)

Επιστροφή