ΦΕΚ 425/Δ/23.07.2020

  • 24 Ιουλίου 2020

Απόφ. ΔΠΧΣ 2464

Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Αλεξανδρούπολης στο ΟΤ 554 σε συμμόρφωση προς την υπ’ αρ. Α493/2015 απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αλεξανδρούπολης.(2)

Επιστροφή