ΦΕΚ 3092/Β/24.07.2020

  • 24 Ιουλίου 2020

Απόφ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΤΑΕΥ/ΤΑΠΑΥ/369316/11747/1515/113

Παραχώρηση κατά χρήση στον Δήμο Κορυδαλλού της απαλλοτριωμένης από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού έκτασης στο Σχιστό Κορυδαλλού.(1)

Επιστροφή