ΦΕΚ 421/Δ/22.07.2020

  • 22 Ιουλίου 2020

Απόφ. 27611

Αναγνώριση τμήματος οδού ως προϋφιστάμενου του 1923, σε εκτός σχεδίου περιοχή, στη θέση «ΒΙΓΛΑ» Τ.Κ. Καρδιανής, Δήμου Τήνου, νήσου Τήνου Ν. Κυκλάδων Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, διερχόμενη και έμπροσθεν της ιδιοκτησίας των Παρασσού Βαλάκα, Κωνσταντίνου Μαυρομαρά και Παρασκευά Κρητικού.(2)

Επιστροφή