ΦΕΚ 3149/Β/30.08.2017

  • 13 Σεπτεμβρίου 2017

Απόφ. 9868/120064

Έγκριση Τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) Δήμου Τεμπών.(4)

Επιστροφή