ΦΕΚ 3030/Β/21.07.2020

  • 22 Ιουλίου 2020

Απόφ. 20530 ΕΞ 2020

Καθορισμός διαδικασίας παροχής διοικητικών πληροφοριών και διεκπεραίωσης υποθέσεων πολιτών και επιχειρήσεων από τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) με τηλεδιάσκεψη.(1)

Επιστροφή