ΦΕΚ 381/Δ/17.07.2020

  • 21 Ιουλίου 2020

Απόφ. 65640

Ανάκληση της υπ’ αρ. 1167/17-05-1993 (Δ΄ 601) απόφασης του Νομάρχη Ιωαννίνων «Κήρυξη ως αναδασωτέας έκτασης εμβαδού είκοσι στρεμμάτων και πεντακοσίων τετραγωνικών μέτρων (20,500 στρέμματα), στη θέση “Καΐλη” περιφέρειας Δήμου Μετσόβου Νομού Ιωαννίνων» και άρση της αναδάσωσης.(1)

Επιστροφή