ΦΕΚ 381/Δ/17.07.2020

  • 21 Ιουλίου 2020

Απόφ. 1336/19932

Κύρωση τμήματος του υφιστάμενου δικτύου κοινοχρήστων χώρων σύμφωνα με το άρθρο 35 του ν. 3937/2011 (Α΄ 60), εντός των ορίων του οικισμού «Άγιος Βλάσης» του Δήμου Ηρακλείου, Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου, Περιφέρειας Κρήτης.(4)

Επιστροφή