ΦΕΚ 381/Δ/17.07.2020

  • 21 Ιουλίου 2020

Απόφ. 4057

Άρση της υπ' αρ. 4670/11-10-1985 (Δ' 660) απόφασης του Νομάρχη Χανίων περί κήρυξης ως αναδασωτέας έκτασης στη θέση “Τοπολιανό Φαράγγι“ της τ.κ. Τοπολίων Δήμου Κισσάμου Νομού Χανίων, σε έκταση εμβαδού 317 στρ.(3)

Επιστροφή