ΦΕΚ 3021/Β/21.07.2020

  • 21 Ιουλίου 2020

Απόφ. 18844 ΕΞ 2020

Καθορισμός διοικητικής διαδικασίας αρμοδιότητας Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και του αντίστοιχου εντύπου που διεκπεραιώνεται και μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.).(1)

Επιστροφή