ΦΕΚ 3016/Β/21.07.2020

  • 21 Ιουλίου 2020

Απόφ. 6991

Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Νέας Προποντίδας Νομού Χαλκιδικής.(1)

Επιστροφή