ΦΕΚ 2999/Β/20.07.2020

  • 21 Ιουλίου 2020

Απόφ. 42999

Πράξη Έγκρισης Σύμβασης Δωρεάς μεταξύ του Σωματείου «ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΘΗΝΑ» με την υποστήριξη της εταιρίας «EUROLIFE ERB INSURANCE GROUP» και του Δήμου Αθηναίων, για την κάλυψη των αυξημένων αναγκών που ανακύπτουν λόγω του κορωνοϊού COVID-19 στο πλαίσιο της συμμετοχής του στο πρόγραμμα «Υιοθέτησε την πόλη σου».(3)

Επιστροφή