ΦΕΚ 2995/Β/20.07.2020

  • 21 Ιουλίου 2020

Απόφ. 68466

Τροποποίηση των ποσοστών δέσμευσης πόρων του Επιχειρησιακού Προγράμματος Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020. (1)

Επιστροφή