ΦΕΚ 411/Δ/20.07.2020

  • 20 Ιουλίου 2020

Απόφ. 633838(1865)/2019

Τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου με τον αποχαρακτηρισμό τμήματος χώρου νηπιαγωγείου σε εκτέλεση της υπ’ αρ. 2480/2015 απόφασης Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης και τον ταυτόχρονο επαναχαρακτηρισμό του ιδίου, στο Ο.Τ. που περικλείεται από τις οδούς Ευβοίας, Κυθήρων, Μήλου, Αιγίνης, του Δήμου Θεσσαλονίκης, της Π.Ε. Θεσσαλονίκης.(2)

Επιστροφή