ΦΕΚ 403/Δ/20.07.2020

  • 20 Ιουλίου 2020

Απόφ. 164/2020

Κήρυξη ως αναγκαστικής απαλλοτρίωσης εκτάσεων για την κατασκευή του έργου: «Κατασκευή Επαρχιακής Οδού Καστοριάς – Πτολεμαΐδας: Τμήμα ρέμα Κώτουρη – όρια Νομού Κοζάνης με σήραγγα στην Κλεισούρα».(1)

Επιστροφή