ΦΕΚ 402/Δ/20.07.2020

  • 20 Ιουλίου 2020

Απόφ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΔΠΑΝΣΜ/ΤΠΔΝΣΜΜΤΠΙΤ/305467/34958/2565/843

Χαρακτηρισμός ως νεώτερου μνημείου ημιτριώροφου κτηρίου με τμήμα υπογείου και δώμα επί της οδού Περικλέους 54 (Ο.Τ. 66065) στη συνοικία Ρόμβης στο παλαιό Εμπορικό Κέντρο Αθηνών του Δήμου Αθηναίων, φερόμενης ιδιοκτησίας Παναγιώτη Νιώρα και Βασιλικής Φωτοπούλου.(1)

Επιστροφή