ΦΕΚ 402/Δ/20.07.2020

  • 20 Ιουλίου 2020

Απόφ. 104059

Μερική άρση της υπ’ αρ. Δ.62663/18-10-1978 απόφασης του Νομάρχη Μαγνησίας «Περί κηρύξεως καμένης δασικής εκτάσεως ως αναδασωτέας στο Νομό Μαγνησίας» (Δ΄ 612), ως προς την έκταση συνολικού εμβαδού 11.833,36 στρ. στις θέσεις «Καραντζάνταλη, Γερεκλή, ΄Ανω Γιαντζελή κ.λπ.» Δημοτικής Ενότητας Αλμυρού, του Δήμου Αλμυρού, Π.Ε. Μαγνησίας.(2)

Επιστροφή