ΦΕΚ 400/Δ/17.07.2020

  • 20 Ιουλίου 2020

Απόφ. 99008

Άρση της υπ’ αρ. 1749/20-10-1986 (Δ΄ 1094) απόφασης κήρυξης έκτασης ως αναδασωτέας του Νομάρχη Λακωνίας λόγω πυρκαγιάς, στην θέση «Αγία Κυριακή» Δ.Κ. Μονεμβασίας, Δ.Ε. Μονεμ- βασίας, Δήμου Μονεμβασίας Π.Ε. Λακωνίας.(2)

Επιστροφή