ΦΕΚ 400/Δ/17.07.2020

  • 20 Ιουλίου 2020

Απόφ. 325592(1088)

Άρση ρυμοτομικού βάρους σε συμμόρφωση της υπ’ αρ. 2363/2014 απόφασης Θ΄ Τριμελούς Τμήματος του Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, σε ακίνητο φερόμενης ιδιοκτησίας Στυλιανής Τσιτσιγιώργη κ.λπ., που βρίσκεται στη συνοικία Ν. Ελβετίας, επί της οδού Μελενίκου 77 στη Θεσσαλονίκη.(1)

Επιστροφή