ΦΕΚ 399/Δ/17.07.2020

  • 20 Ιουλίου 2020

Απόφ. Π.Δ.26-6-20

Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου Λάρισας Νομού Λάρισας στο Ο.Τ. 996Α, με άρση απαλλοτρίωσης, και καθορισμός όρων και περιορισμών δόμησης.(1)

Επιστροφή