ΦΕΚ 399/Δ/17.07.2020

  • 20 Ιουλίου 2020

Απόφ. Π.Δ.26-6-20

Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στην περιοχή «Άγιος Δημήτριος» του Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου (Ν. Αιτωλοακαρνανίας) στα Ο.Τ. Κ.Φ. 01, Ο.Τ. Κ.Φ. 02 και Ο.Τ. Κ.Χ. 06.(2)

Επιστροφή