ΦΕΚ 2938/Β/17.07.2020

  • 19 Ιουλίου 2020

Απόφ. 42071

Πρότυπος κανονισμός λειτουργίας του περιφερειακού συμβουλίου.(1)

Επιστροφή