ΦΕΚ 2932/Β/17.07.2020

  • 19 Ιουλίου 2020

Απόφ. 64888

Καθορισμός περιοχής δικαιοδοσίας Δ/νσης Δασών Φλώρινας και Δασαρχείου Έδεσσας.(2)

Επιστροφή