ΦΕΚ 396/Δ/17.07.2020

  • 17 Ιουλίου 2020

Απόφ. 88204

Τροποποίηση των ορίων της Λατομικής Περιοχής Ποντοκώμης της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης.(3)

Επιστροφή