ΦΕΚ 255/Δ/04.08.2017

  • 14 Σεπτεμβρίου 2017

Απόφ. 184821

Καθορισμός ορίων αιγιαλού-παραλίας στη θέση «ΚΕΝΤΡΙ » Τ.Κ. ΠΟΡΟΥ, Δήμου Λευκάδας, Ν. Λευκάδας.(1)

Επιστροφή