ΦΕΚ 389/Δ/17.07.2020

  • 17 Ιουλίου 2020

Απόφ. Π.Δ.19-6-20

Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του βόρειου παραδοσιακού τμήματος της πόλεως Μυτιλήνης της Δημοτικής Ενότητας Μυτιλήνης του Δήμου Μυτιλήνης (Ν. Λέσβου) στο Ο.Τ. Γ419, με άρση και μερική επανεπιβολή δέσμευσης σε τμήμα ακινήτου για τη δημιουργία χώρου νηπιαγωγείου, οδού και πεζοδρόμου.(1)

Επιστροφή