ΦΕΚ 386/Δ/17.07.2020

  • 17 Ιουλίου 2020

Απόφ. 185595

Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στο Ο.Τ. 188Β της Δημοτικής Κοινότητας Μελισσίων του Δήμου Πεντέλης.(3)

Επιστροφή