ΦΕΚ 2885/Β/17.07.2020

  • 17 Ιουλίου 2020

Απόφ. 69298

Τροποποίηση της υπ’ αρ. πρωτ. 61238/15-6-2020 κοινής υπουργικής απόφασης «Εφαρμογή της ενίσχυσης Φορολογικής Απαλλαγής σε επενδυτικά σχέδια που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του ν. 3908/2011».(2)

Επιστροφή