ΦΕΚ 2885/Β/17.07.2020

  • 17 Ιουλίου 2020

Απόφ. 69301

Τροποποίηση της υπ’ αρ. πρωτ. 61239/15-6-2020 κοινής υπουργικής απόφασης «Εφαρμογή της ενίσχυσης Φορολογικής Απαλλαγής σε επενδυτικά σχέδια που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του ν. 4399/2016».(1)

Επιστροφή