ΦΕΚ 3195/Β/24.07.2017

  • 14 Σεπτεμβρίου 2017

Απόφ. 179351

Διόρθωση της οικ.170380/13-01-2016 απόφασης του Υπουργού ΠΕΝ «Εγκατάσταση και διαδρομήτου Ελληνικού Τμήματος του Διαδριατικού Αγωγού Φυσικού Αερίου Υψηλής Πίεσης (TAP) στην Περιφερειακή Ενότητα Κιλκίς της ΠεριφέρειαςΚεντρικής Μακεδονίας», όπως τροποποιήθηκεκαι ισχύει, ως προς τα Κτηματολογικά Διαγράμματα και Πίνακες.(1)

Επιστροφή