ΦΕΚ 374/Δ/13.07.2020

  • 13 Ιουλίου 2020

Απόφ. 36247

Αναγνώριση οδού εκτός σχεδίου ως προϋφιστάμενης του έτους 1923.(3)

Επιστροφή