ΦΕΚ 2841/Β/13.07.2020

  • 13 Ιουλίου 2020

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΕΣΠΑΕΝ/63628/410

Τροποποίηση της υπ’ αρ. Α.Π. ΥΠΕΝ/ΕΣΠΑΕΝ/ 57409/458/27.6.2019 (Β΄ 2583) κοινής απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας και του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης με τίτλο: Προκήρυξη Β΄ κύκλου του προγράμματος «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον II», που θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020. (1)

Επιστροφή