ΦΕΚ 3186/Β/24.07.2017

  • 14 Σεπτεμβρίου 2017

Απόφ. 179347

Διόρθωση της οικ.170376/13-01-2016 απόφασης του Υπουργού ΠΕΝ «Εγκατάσταση και διαδρομή του Ελληνικού Τμήματος του Διαδριατικού Αγωγού Φυσικού Αερίου Υψηλής Πίεσης (TAP) στην Περιφερειακή Ενότητα Ξάνθης της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ως προς τα Κτηματολογικά Διαγράμματα και Πίνακες.(1)

Επιστροφή