ΦΕΚ 329/Δ/17.06.2020

  • 17 Ιουνίου 2020

Απόφ. 332841

Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στο Ο.Τ. 69 της Δ.Ε. Μάνδρας του Δήμου Μάνδρας-Ειδυλλίας, σε συμμόρφωση με την υπ’ αρ. 2873/2015 απόφαση του ΣτΕ.(2)

Επιστροφή