ΦΕΚ 323/Δ/16.06.2020

  • 17 Ιουνίου 2020

Απόφ. 73829

Εν μέρει ανάκληση υπ’ αρ. 5002/20.11.2007 απόφασης του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Πελοποννήσου αναδάσωσης για έκταση 110.042,92 τ.μ. (Δ΄649), λόγω: α) μη υπαγωγής αυτής στις διατάξεις και τους περιορισμούς της δασικής νομοθεσίας και β) μη ακριβούς εντοπισμού, στη θέση «Κεφαλόβρυσο» περιοχής Τοπικής Κοινότητας Πηγαδιών, Δημοτικής Ενότητας Αβίας, του Δήμου Δυτικής Μάνης, Νομού Μεσσηνίας.(1)

Επιστροφή