ΦΕΚ 323/Δ/16.06.2020

  • 17 Ιουνίου 2020

Απόφ. 73869

Άρση της υπ’ αρ. 1689/29-6-1998 απόφασης κήρυξης ως αναδασωτέας του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Πελοποννήσου που αφορά έκταση 40.000,00 τ.μ. στη θέση «Σταυρός ή Σφύρες» Τ.Κ. Καρυοβουνίου, Δ.Ε. Λεύκτρου, Δήμου Δυτικής Μάνης Νομού Μεσσηνίας (Δ΄550), λόγω πλήρους αποκατάστασης της υπάρχουσας δασικής βλάστησης.(2)

Επιστροφή