ΦΕΚ 3249/Β/11.09.2017

  • 15 Σεπτεμβρίου 2017

Απόφ. 30307

Εξόφληση υποχρεώσεων των Δήμων από δικαστικές αποφάσεις και διαταγές πληρωμής.(1)

Επιστροφή