ΦΕΚ 2361/Β/16.06.2020

  • 17 Ιουνίου 2020

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΔΚΑΠΑ/53447/994

Τροποποίηση της υπ’ αρ. ΥΠΕΝ/ΔΚΑΠΑ/15474/ 339/11.2.2020 κοινής υπουργικής απόφασης «Τρόπος κατανομής εσόδων από πλειστηριασμούς δικαιωμάτων εκπομπών αερίων θερμοκηπίου για το έτος 2019»(Β’584).(1)

Επιστροφή