ΦΕΚ 2352/Β/16.06.2020

  • 17 Ιουνίου 2020

Απόφ. 56782

Έγκριση του νέου Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) του Δήμου Νικολάου Σκουφά, Νομού Άρτας.(1)

Επιστροφή