ΦΕΚ 2298/Β/15.06.2020

  • 15 Ιουνίου 2020

Απόφ. 855/2020

Έγκριση του Αιτήματος Επένδυσης και Διασυνοριακός Επιμερισμός Κόστους του Έργου Κοινού Ενδιαφέροντος 6.8.3 «Διασυνδετήριος Αγωγός Φυσικού Αερίου Βουλγαρίας-Σερβίας επί της Βουλγαρικής επικράτειας (IBS)» μεταξύ της Ελλάδας και της Βουλγαρίας.(1)

Επιστροφή