ΦΕΚ 321/Δ/15.06.2020

  • 16 Ιουνίου 2020

Απόφ. Π.Δ.25-5-20

Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου της Δημοτικής Κοινότητας Σεληνίων, του Δήμου Σαλαμίνας (Ν. Αττικής), έγκριση οδού και επιβολή προκηπίου.(1)

Επιστροφή