ΦΕΚ 317/Δ/15.06.2020

  • 16 Ιουνίου 2020

Απόφ. ΠΔΕ/ΔΠΧΣ/61823/1165

Έγκριση τροποποίησης του εγκεκριμένου ρυμοτομικού Σχεδίου Πόλεως Πατρών, με εκ νέου επιβολή της ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης, σε προβλεπόμενο κοινόχρηστο χώρο στο Ο.Τ./Κ.Χ. 1957 και σε προβλεπόμενο κοινόχρηστο χώρο-οδό μεταξύ των Ο.Τ./Κ.Χ. 1957 και 1956, στην περιοχή «Εγλυκάδα», σε ιδιοκτησία των Αλεξίου, Παναγιώτη και Λουκά - Κίμωνα Δημητρόπουλου, λόγω άρσης ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης.(2)

Επιστροφή