ΦΕΚ 2354/Β/16.06.2020

  • 16 Ιουνίου 2020

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/51966/2203

Ειδικό πλαίσιο για την υλοποίηση και λειτουργία του ερευνητικού επιδεικτικού έργου στη νήσο Άγιος Ευστράτιος σύμφωνα με το άρθρο 152 του ν. 4495/2017 (Α΄ 167), όπως ισχύει.(1)

Επιστροφή