ΦΕΚ 133/Α/14.07.2020

  • 15 Ιουλίου 2020

Απόφ. ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4704

Επιτάχυνση και απλούστευση της ενίσχυσης οπτικοακουστικών έργων, ενίσχυση της Ψηφιακής Διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις.(1)

Επιστροφή