ΦΕΚ 2791/Β/11.07.2020

  • 11 Ιουλίου 2020

Απόφ. 52687/13845

Έγκριση του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Φορέα Διαχείρισης Μητροπολιτικού Πάρκου Περιβαλλοντικών και Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων και Ανάπτυξης Κοινωνικής Οικονομίας «Αντώνης Τρίτσης».(1)

Επιστροφή