ΦΕΚ 2773/Β/08.07.2020

  • 08 Ιουλίου 2020

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΔΠΔ/64663/2956

Καθορισμός των διοικητικών πράξεων, των λοιπών πρόσφορων στοιχείων, των τεχνικών προδιαγραφών και της διαδικασίας για την αυτεπάγγελτη αναμόρφωση και κατάρτιση των δασικών χαρτών κατά το άρθρο 48 του ν. 4685/2020 (Α’ 92).(1)

Επιστροφή